Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass - ΔΙΕΚ Φλώρινας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021 -

    Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να ανεβάζουν συχνά στην πλατφόρμα υλικό των μαθημάτων τους και οι καταρτιζόμενοι να μελετούν το υλικό και να πραγματοποιούν τις εργασίες που τους ανατίθενται.