Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass - ΔΙΕΚ Φλώρινας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2020 -

  Σύμφωνα με την υπ? αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) θεσπίστηκαν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

  Για τις εκπαιδευτικές δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης θα ισχύσουν τα ακόλουθα μέτρα:

  • Τηλε-εκπαίδευση (χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/κατάρτισης σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα όπου ο εκπαιδευτής καταγράφει τη συμμετοχή/παρουσία των καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων μέσω της ανταπόκρισής τους στη διαδικασία τηλε-εκπαίδευσης)
  • Αναστολή κάθε διαδικασίας που απαιτεί φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη συνημμένη εγκύκλιο

  20201109 Εγκύκλιος για αναστολή λειτουργίας δομών (7-11-20 μέχρι 30-11-20)

 • - Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 -

  Ανακοινώνεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης ότι η επαλειτουργία των ΙΕΚ ορίστηκε για τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020.
  Αναλυτικές οδηγίες για την επαναλειτουργία, τη διαδικασία κατάρτισης και την ολοκλήρωση του εξαμήνου μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

  Οδηγίες επανέναρξης μαθημάτων ΙΕΚ λόγω COVID-19

 • - Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 -

  Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να ανεβάζουν συχνά στην πλατφόρμα υλικό των μαθημάτων τους - εργασίες.  Οι καταρτιζόμενοι να μελετούν το υλικό και να πραγματοποιούν τις εργασίες που τους ανατίθενται.